คู่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม

คู่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุม ลิงก์: https://bit.ly/3j28zaT

ดาวน์โหลดคู่มือ Click ⇒  : คู่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมสร้างเมื่อ: 24 กันยายน 2563 | เข้าชม 351 ครั้งข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: [email protected]

ผู้ดูแลระบบ